farm_date
Home
Home
Menu

Dit is het Privacy beleid van Farm Date.

In dit privacy beleid leggen we uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens welke de deelnemers van de relatie- en kennismakingssite www.farm-date.com ons verstrekken. Farm Date hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

www.farm-date.com is te bereiken via de volgende webadressen:  www.farmdate.nl, www.farmdate.eu, www.farm-date.eu, www.farmdate.be, www.farmdate.de,  www.farmcontact.com, www.farmchat.nl, www.farm-chat.nl en www.kijkeenkoe.nl

www.farm-date.com is het webadres van de dating- kennismakingssite van Farm Date. Farm Date is een handelsnaam van:

Endless Webdesign V.O.F.
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Tel.: 0321-336260
Mail: info@endless.nl
KvK: 39070408

Persoonlijke gegevens van deelnemers aan bovenstaande website worden zorgvuldig  behandeld en beveiligd. Farm Date houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Farm Date is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Pieter Bosch te bereiken via bovenstaande mail of telefoonnummer.

Toestemming vastleggen gegevens

Met het aanmaken van een profiel op de website geeft de deelnemer uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens door Farm Date met als doel de afgesproken dienstverlening (contact leggen via de website met als doel een vriendschap of relatie te beginnen) te kunnen realiseren en wel op basis van onderstaande privacy bepalingen.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Opdat Farm Date de in de Algemene voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de deelnemer opgeeft tijdens het registratieproces en aanmaken van een profiel, te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. Persoonsgegevens zijn in dit verband de” afzonderlijke gegevens over persoonlijke en materiële omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon”.

Bij de kosteloze registratie wordt de deelnemer gevraagd ten minste de verplichte gegevens te verstrekken, zonder welke de aanmelding niet mogelijk is. Deze gegevens worden nader beschreven in het onderdeel “Gegevensregistratie”.

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Farm Date te vallen. Slechts enkele personen hebben toegang tot uw gegevens en gebruiken deze alleen voor de dienstverlening van Farm Date. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen of anderen, tenzij de wet dit afdwingt. Farm Date doet zeer veel moeite om de gegevens die zijn deelnemers aan Farm Date toevertrouwen te beschermen tegen onrechtmatige toegang/gebruik. Met behulp van een gedifferentieerd systeem van toegangsbevoegdheden en technische beveiligingsmaatregelen, zoals SSL-codering en firewalls, wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd.  Het opnemen van contact met andere deelnemers van de website  geschiedt via een interne postbus - de naam en het e-mailadres van de deelnemer blijven te allen tijde geheim. Zo blijft de identiteit van de deelnemer beschermd - en beslist de deelnemer zelf of en wanneer hij/zij zijn/haar identiteit aan andere deelnemers prijsgeeft. De gegevens worden alleen intern gebruikt en worden nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Gegevensregistratie

Bij inschrijven
Bij inschrijving worden de volgende persoonsgegevens door Farm Date vastgelegd en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Naam:  Nodig voor het identificeren van uw persoon mocht dit noodzakelijk zijn, deze gegevens zijn voor andere deelnemers en derden niet toegankelijk.
 • Profielnaam: Nodig om op de website in te loggen.
 • E-mailadres: Om u via email te laten weten als u een bericht of klomp hebt ontvangen, mits u heeft aangegeven dat u dit wenst, deze gegevens zijn voor andere deelnemers en derden niet toegankelijk.
 • Nogmaals e-mail adres ter controle: noodzakelijk om te bepalen of uw e-mail adres geen typo’s of fouten bevat. Deze gegevens worden niet vastgelegd in de database en zijn er zuiver als controle.
 • Wachtwoord: Nodig om op de website in te loggen, deze gegevens zijn voor andere deelnemers en derden niet toegankelijk.
 • IP adres van waaruit wordt ingeschreven, nodig om geo te bepalen.

Profiel:
Verder legt Farm Date alle gegevens/foto’s vast die u zelf toevoegt aan uw profiel, met als doel dit profiel aan andere deelnemers te tonen. Bijvoorbeeld om op basis van uw profiel gegevens te tonen in het zoekresultaat van andere deelnemers als de zoek criteria overeenkomen. Daarnaast worden gezonden en ontvangen klompjes vastgelegd alsmede ontvangen e-mailtjes. Deze gegevens worden vastgelegd om ze te kunnen tonen aan de deelnemer.

Inloggen:
M.b.t. inloggen legt Farm Date de volgende gegevens vast:

 • datum en tijdstip inloggen
 • IP adres
 • tijdstip laatste klik

Als en voor zover de deelnemer zijn/haar persoonsgegevens zelf op eigen initiatief openbaar maakt op of via de website, doet de deelnemer dit geheel voor zijn eigen rekening en risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De eventuele gevolgen hiervan zijn dan ook geheel voor zijn/haar rekening.

Full time deelname:

Als een deelnemer ervoor kiest van een betaalde service van Farm Date gebruik te maken, worden naast bovenstaande ook uitgaande mailtjes opgeslagen in de database. Onze payment providers leggen bij een betaling ook gegevens vast. Door te kiezen voor betaling via onze payment providers geeft u nadrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk om de betaling en omzetting van uw profiel te realiseren. Voor meer informatie omtrent het vastleggen van deze gegevens verwijzen wij u naar de website van SISOW (in geval van Ideal of Bancontact betaling): www.sisow.nl, Paypal (in geval van creditcard betaling) www.paypal.com of uw bank (in geval van (elektronische) overboeking). M.b.t. de hosting van de database verwijzen wij u naar het privacy beleid van onze host DevNomads:  https://devnomads.nl/beleid/privacy

Gegevensverstrekking aan derden:

Wij verkopen uw gegevens nooit. Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw profiel) worden nooit  zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Farm Date worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat Farm Date op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Farm Date zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

Farm Date maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Inlichtingen omtrent opgeslagen gegevens
De deelnemer heeft het recht te allen tijde inlichtingen in te winnen over de gegevens die over zijn persoon bij Farm Date zijn opgeslagen. Deze inlichtingen zijn kosteloos en worden schriftelijk verstrekt.

Correctie van opgeslagen gegevens
De deelnemer heeft het recht om door Farm Date opgeslagen gegevens omtrent zijn/haar persoon te laten corrigeren. Voor zover zij dat niet zelf kunnen via het beheer van hun profiel is een berichtje/telefoontje  naar Farm Date voldoende om deze correctie per omgaande te laten uitvoeren.

Verwijdering
De deelnemer heeft te allen tijde het recht, de toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens – zoals hierboven uitvoerig beschreven – geheel of gedeeltelijk in het kader van de wettelijke voorschriften te herroepen.
Voor herroeping volstaat het gebruik maken van de “profiel verwijderen functie” in het profiel op de website. Er dient een checkbox aangevinkt te worden, waarna een link naar het bij de website bekende e-mailadres wordt gestuurd. D.m.v. het klikken op deze link wordt de herroeping actief, het profiel wordt dan van de site verwijderd en alle gegevens worden uit de database gewist (incl. mailtjes en klompjes welke via het interne systeem zijn verstuurd en/of ontvangen). Postings op een van de fora, gedichten pagina, liefdesverdriet pagina en prikbord blijven staan, maar de naam van de poster wordt vervangen door “Oud farmdater”. Succesverhalen blijven opgeslagen in de database, ook nadat een deelnemer zijn/haar profiel heeft verwijderd.

Controleren gegevens

Ter bescherming tegen personen die misbruik proberen te maken van de Farm Date website, analyseert Farm Date steekproefsgewijs de activiteiten op het platform en controleert de invoergegevens van deelnemers op aannemelijkheid zonder hier wettelijk toe verplicht te zijn.
Ook voert Farm Date, zonder wettelijke verplichting,  geautomatiseerde filteringen van de berichten uit. Zo worden met behulp van woordenlijsten de door deelnemers opgestelde teksten op hun verenigbaarheid met het bestaande recht en met de Algemene voorwaarden gecontroleerd. Hierbij wordt in teksten van deelnemers op geautomatiseerde wijze gezocht naar bijv. pornografische of onmiskenbaar beledigende woorden welke worden uitgefilterd. Op deze manier probeert Farm Date haar deelnemers tegen oplichters te beschermen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld  of de termijn die wettelijk verplicht is. Als een deelnemer 12 maanden niet heeft ingelogd op zijn/haar profiel worden alle gegevens uit de database verwijderd tenzij het een fulltime deelname betreft.

Beveiligde verbinding (SSL)

De website van Farm Date maakt gebruik van SSL (Secure Sockets Layer)dit is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op 2 manieren verbeterd:

 • door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld (data encryptie) en
 • door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben (server authenticatie).

Je herkent in je webbrowser een SSL-verbinding aan het webadres in de browser: wanneer de verbinding is beveiligd met SSL, begint het webadres met 'https'.

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Chat

Op onze website maken we gebruik van een live chat functie om uw vragen direct te kunnen beantwoorden. Om van deze chat gebruik te maken vragen wij naar uw naam en email adres om u te kunnen aanspreken en eventueel te mailen. Deze chat logt ook uw IP adres en verschillende andere gegevens zodat wij kunnen vaststellen waar dit contact vandaan komt. Alle gegevens worden drie maanden bewaard en niet gedeeld met derden.

Clickgedrag

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik van Cookies

Farm Date maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Farm Date gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten: Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, met behulp van de software van een derde partij, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Websites gebruiken deze cookies o.a. voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website


Facebook pixel
Farm Date gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

Cookies weigeren

De deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren. Dit gebeurt meestal door de desbetreffende optie in de configuratie van de browser of aanvullende programma's te selecteren. Als de deelnemer voor het uitschakelen van cookies kiest, kan dit het functioneren van de website(s) nadelig beïnvloeden.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op de site van Farm Date staan hyperlinks naar andere websites. Farm Date is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar Farm Date verwijst. Ook is Farm Date niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacy beleid ?
Als je wil reageren op ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

- Per email: info@farmdate.nl
- Per telefoon: 0321-336260
- Per brief op dit adres:

Farm Date
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Tel: 0321-336260

Over communicatie per e-mail:
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief:
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Wijzigingen

Farm Date behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Check daarom regelmatig het privacy beleid voor eventuele aanpassingen.

De veiligheid op internet is een complexe kwestie en geen enkel systeem kan worden beschouwd als 100% veilig. De deelnemer is ervan op de hoogte dat gegevensbescherming bij dataoverdrachten via internet op basis van de huidige stand van de techniek nog niet volledig gewaarborgd kan worden. Met name e-mailberichten zijn geen veilige vorm van communicatie omdat "meelezen" van de inhoud technisch gesproken niet kan worden uitgesloten. De deelnemer is in dit opzicht zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet overgedragen data.
Indien er zich een veiligheidslek voordoet, zullen wij ons inspannen om zo snel mogelijk actie te ondernemen om het probleem op te lossen. Om je persoonlijke gegevens zelf nog beter te beschermen raden we je aan een antivirussysteem, firewall en antispamfilter te gebruiken.

Onze online betalingen worden beveiligd door middel van het HTTPS-protocol om te garanderen dat je gegevens worden versleuteld bij de verzending naar en verwerking door de bank.

Dronten, maart 2023.