Home
Home
Menu

Het Grote Flevo Campus Voedseldebat (online) 04-06-2020 - 11:39


Heel graag nodigen we je uit voor het eerste échte voedseldebat sinds de coronacrisis! Met veranderingsgezinde politici gaan we in gesprek over de vraag: hoe moet Nederlands voedselbeleid eruitzien? Vertrekpunt is het recent verschenen boek Wat je eet, dat deert, waarin Lenny Vulperhorst betoogt dat dat beleid allang in de maak is - van onderop. Maar wat komt daarvan terecht in de voedselparagraaf van het regeerakkoord in 2021? 

In het recent verschenen Wat je eet, dat deert betoogt Lenny Vulperhorst dat de beweging richting een beter voedselsysteem allang in gang is gezet, maar dat ‘Den Haag’ nog achterblijft. In tien jaar tijd is de discussie over voedsel en voedselbeleid in Nederland sterk veranderd. Veel sterker dan veel somberaars denken. Al in 2001 wordt een ontwikkeling op gang gebracht waarvan het doel is het landbouwbeleid aan te passen en stap voor stap om te buigen naar een voedselbeleid. Nieuwe met landbouw en voedsel samenhangende thema’s als dierenwelzijn en biodiversiteit worden steeds belangrijker. Het zijn bovendien thema’s die mobiliserend werken. Niet alleen actiegroepen floreren, maar de onderstroom in de landbouw (biologisch, natuurinclusief, Veldleeuwerik etcetera) en de sterk veranderende voedselcultuur drukken steeds sterker hun stempel op wat burgers willen eten en hoe dat geproduceerd wordt. TerugTerug naar overzicht Ga naar website Lees url